Rivning
Vi utför lättrivning så kallad selektiv rivning. När det gamla måste ge plats för nytt är detSTSBB du ska kontakta. Vi har maskiner och utrustning inom selektiv rivning för att riva delar, sektioner, eller  kompletta byggnader och anläggningar på ett säkert och miljörätt sätt. Vi har utfört många uppdrag i hela Skåne, framförallt Malmö med omnejd, Helsingborg m.m

Vi utför alla typer av rivningsuppdrag – stora som små. Vi använder modern utrustning. Som en del av våra rivningsprojekt tillhandahåller vi även återvinningstjänster.

 

Bland våra uppdrag hittar du:

Tung maskinrivning.
Selektiv rivning – manuell rivning
Maskinrivning på hög höjd.
Sortering av restprodukter.
Materialåtervinning.
Totalåtaganden för rivningsprojekt.